Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2020-10-29 v 44
8 - 13 MTTF25 MTTF25-0115 Skriftlig tentamen Tentamen MKAT2, MLOG1 2020-09-07 16:29
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
8 - 13 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen E4-pla, I2, M2, MD4, MKAT2, MLOG1, Pi4 2021-02-16 12:53
v 33 Tis 2021-08-17 v 33
8 - 13 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Skriftlig tentamen Omtentamen E4-pla, I2, M2, MD4, MKAT2, MLOG1, Pi4 MTTF01 Logistik: Hemtentamen. Open Book. Canvas. 2021-07-30 18:03
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp