Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
8 - 13 MIOF25, MION45 MIOF25-0117, MION45-0116 Tentamen, Produktionsledning Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B4, C4, D4, E4-pla, F4, I2, I4-lf, K4, M3, M4-lp, MD3, MLOG1 2021-02-16 13:36
v 22 Fre 2021-06-04 v 22
14 - 19 MION45 MION45-0116 Produktionsledning Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 2021-04-21 11:46
v 34 Tis 2021-08-24 v 34
8 - 13 MIOF25, MION45 MIOF25-0117, MION45-0116 Tentamen, Produktionsledning Omtentamen B4, C4, D4, E4-pla, F4, I2, I4-lf, K4, M3, M4-lp, MD3, MLOG1 2021-05-17 15:10
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp