Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2021-03-19 v 11
8 - 13 FAFA70, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 2020-11-13 07:37
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FFFN25, FMFF15, FYST50 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FMFF15-0110, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Kvantmekanik och matematiska metoder, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 FMFF15 har flyttats hit från 12/4. 2021-02-16 12:44
v 34 Tis 2021-08-24 v 34
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 2021-05-17 16:30
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp