Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
8 - 13 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Tentamen Omtentamen BME4-br, F3, M3, Pi3 2021-02-16 12:52
v 22 Ons 2021-06-02 v 22
14 - 19 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME4-br, F3, M3, Pi3 2021-04-21 11:11
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 13 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Tentamen Omtentamen BME4-br, E4, F3, M3, MD4, N4, Pi3 2021-05-17 16:37
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp