Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 1 Fre 2021-01-08 v 1
8 - 13 MVKF01, MVKN55 MVKF01-0109, MVKN55-0113 Energi och miljö i hållbar utveckling, Avancerade förbränningsmotorkoncept Tentamen M3, M4-tt, MD3 2020-10-17 11:08
v 14 Lör 2021-04-10 v 14
8 - 13 MVKF01, MVKN55 MVKF01-0109, MVKN55-0113 Energi och miljö i hållbar utveckling, Avancerade förbränningsmotorkoncept Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen M3, M4-tt, MD3 2021-02-16 13:21
v 33 Fre 2021-08-20 v 33
8 - 13 MMVA01, MMVF01, MMVF15, MVKN55 MMVA01-0108, MMVF01-0417, MMVF15 -0120, MVKN55-0113 Termodynamik med strömningslära för BI, Termodynamik och strömningslära, Strömningslära, Avancerade förbränningsmotorkoncept Omtentamen BI2, F4-bem, I4, M2, M4-tt, MD2, Pi4-bem 2021-05-17 14:58
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp