Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 47 Tis 2020-11-17 v 47
13 - 15 KOKN05 Distansundervisning pga. covid-19, Dugga B4-l, K4-l-m, MLAK1, N4 Test 1 2020-11-15 21:29
v 49 Tis 2020-12-01 v 49
13 - 15 KOKN05 Distansundervisning pga. covid-19, Dugga B4-l, K4-l-m, MLAK1, N4 13 Pericyclic reactions, part 2 2020-11-29 17:38
v 51 Fre 2020-12-18 v 51
13 - 16 KOKN05 Distansundervisning pga. covid-19, Dugga B4-l, K4-l-m, MLAK1, N4 Test 3 2020-12-14 09:31
v 2 Tors 2021-01-14 v 2
8 - 13 KOKN05 KOKN05-0119 Läskurs Tentamen B4-l, K4-l-m, MLAK1 2020-10-17 10:59
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
8 - 13 KASA01, KASA10, KOKN05, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KOKN05-0119, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Tentamen, Oorganisk kemi, Läskurs, Allmän kemi, Obligatoriska moment Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B1-2, B4-l, BI1, K1-2, K4-l-m, MLAK1, W2 2021-02-16 12:44
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 13 KASA01, KOKN05, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KOKN05-0119, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Tentamen, Läskurs, Allmän kemi, Obligatoriska moment Omtentamen B1, B4-l, BI1, K1, K4-l-m, MLAK1, W2 2021-05-17 15:24
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp