Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 15 Tors 2021-04-15 v 15
8 - 13 EXTG01 EXTG01-0117 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME3 2021-02-16 13:42
v 22 Ons 2021-06-02 v 22
8 - 13 EXTG01 EXTG01-0117 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME3 2021-04-21 11:10
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
8 - 13 EXTG01 EXTG01-0117 Skriftlig tentamen Omtentamen BME3 2021-05-17 16:41
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp