Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 1 Fre 2021-01-08 v 1
8 - 13 VTVA50 VTVA50-0112 Transport och samhälle Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IBYI1, IBYV1 2020-12-10 09:30
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 VTTF05, VTVA50 VTTF05-0120, VTVA50-0112 Trafikteknisk teori, Transport och samhälle Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYI1-2, IBYV1-2 VTTF05 4 timmar 2021-02-16 13:31
v 33 Ons 2021-08-18 v 33
14 - 19 VTTF05, VTVA50, VVBF15 VTTF05-0120, VTVA50-0112, VVBF15-0111 Trafikteknisk teori, Transport och samhälle, Del 1 Omtentamen IBYI1-3, IBYV1-2 VTTF05 + VVBF15 4 timmar 2021-05-17 16:18
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp