Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 11 Fre 2021-03-19 v 11
14 - 19 KBTF05 KBTF05-0120 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen B4, MBIO1, MLIV1 2021-02-16 11:21
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
8 - 13 KBTF05, KBTN05 KBTF05-0120, KBTN05-0117 Tentamen, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B4, B4-pt, K5-p, MBIO1, MLAK1, MLIV1-2, W5-p 2021-02-16 13:36
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp