Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
8 - 13 VGTA01 VGTA01-0108 Geologi och geoteknik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2 2021-02-16 13:07
v 22 Mån 2021-05-31 v 22
14 - 19 VGTA01 VGTA01-0108 Geologi och geoteknik Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2 2021-04-21 10:54
v 34 Tors 2021-08-26 v 34
8 - 13 VGTA01 VGTA01-0108 Geologi och geoteknik Omtentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2 2021-05-17 16:23
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp