Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2021-03-16 v 11
8 - 13 MION20 MION20-0119 Tillämpad affärsanalys Tentamen E4-pla, I4-ai, M4 2020-11-12 14:22
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
8 - 13 MION20 MION20-0119 Tillämpad affärsanalys Omtentamen E4-pla, I4-ai, M4 Lokal: inst 2020-04-02 16:06
v 33 Tors 2021-08-19 v 33
8 - 13 MIOF20, MION20 MIOF20-0217, MION20-0119 Företagsorganisation, Tillämpad affärsanalys Omtentamen B4, BME4, C4, D4-se, E3, E4-pla, F4, I1, I4-ai, K4, M3-4 2021-05-17 14:55
 
Omtentamen
 
Tentamen