Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 1 Fre 2021-01-08 v 1
8 - 13 MIOF01, MIOF15, MION05, MION50 MIOF01-0108, MIOF15-0116, MION05-0110, MION50-0115 Tentamen, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning Tentamen B5, C5, D5, E4-pla, E5-pla, I2, I4-ai, I5-lf, I5-pr, K5, M4, M5-lp, MD4, MLOG2 2020-10-17 10:33
v 15 Fre 2021-04-16 v 15
8 - 13 MIOF10, MIOF20, MIOF30, MION05, MION50 MIOF10-0110, MIOF20-0217, MIOF30-0117, MION05-0110, MION50-0115 Material- och produktionsstyrning, Företagsorganisation, Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen D4-se, E4-pla, E5-pla, I1, I3, I4-ai, I4-lf, I4-pr, I5-lf, I5-pr, M3, M4-lp, M5-lp, MLOG1-2 2021-02-16 13:48
v 33 Fre 2021-08-20 v 33
8 - 13 MIOF30, MION05 MIOF30-0117, MION05-0110 Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring Omtentamen E5-pla, I3, I4-ai, M4, MD4 2021-05-17 14:58
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp