Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
8 - 13 FRTN05 FRTN05-0114 Tentamen Tentamen D4, E4-ra, F4-r, M4-me, Pi4-ssr FRTF01 60 platser FRTN05 60 platser 2020-10-26 07:50
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
14 - 19 FRTN05 FRTN05-0114 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen D4, E4-ra, F4, F4-r, M4-me, MMSR2, Pi4-ssr 2021-02-16 13:01
v 33 Fre 2021-08-20 v 33
8 - 13 FRTN05 FRTN05-0114 Tentamen Omtentamen D4, E4-ra, F4, F4-r, M4-me, MMSR2, Pi4-ssr Ingen uppgift på antal tenterande. 2021-05-17 14:59
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp