Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 11 Tis 2021-03-16 v 11
8 - 12 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 2021-02-16 12:33
v 15 Tors 2021-04-15 v 15
14 - 18 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 2021-02-16 13:45
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
8 - 12 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 2021-05-17 16:23