Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2020-10-26 v 44
8 - 11 FMFN01, FYSN17 FMFN01-0110, FYSN17-0711 Tentamen Tentamen F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, FYSN17, MFOT1, MNAV1, N4-nf Eden 026, Vic:1-HELA OBS! Nytt datum för tentamen! 2020-09-25 14:25
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
8 - 13 FMFF30, FMFN01, FYSN17 FMFF30-0117, FMFN01-0110, FYSN17-0711 Relativitetsteori, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen E4, F2, F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, FYSN17, MFOT1, MNAV1, N4-nf, Pi2 FMFN01/FYSN17 tenterar 3 timmar 2021-02-16 12:55
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp