Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
10 - 12 FMEA10 Dugga I1 via Zoom 2020-12-02 09:48
v 7 Tors 2021-02-18 v 7
8 - 10 FMEA10 Dugga I1 via Zoom 2020-12-02 09:48
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
10 - 12 FMEA10 Dugga I1 via Zoom 2020-12-02 09:48
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
14 - 19 FMEA05, FMEA10, FMEA15, FMEA30, FMEA35 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109, FMEA30-0113, FMEA35-0120 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Statik och partikeldynamik, Mekanik I Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F1, I1, M2, MD2, Pi1 2021-02-16 13:13
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 13 FMEA05, FMEA10, FMEA15, FMEA30, FMEA35 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109, FMEA30-0113, FMEA35-0120 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Statik och partikeldynamik, Mekanik I Omtentamen F1, I1, M2, MD2, Pi1 2021-05-17 15:24
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Flera Undervisningstyp