Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tors 2021-03-18 v 11
8 - 13 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1 2021-02-16 11:23
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 13 FAFA05, FAFN05, FYST21 FAFA05-0115, FAFN05-0108, FYST21-0701 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Omtentamen E4, F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1, N1 Fys:H421 2020-03-19 15:14
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp