Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Fre 2021-01-15 v 2
8 - 13 FAFN01, FYSN14 FAFN01-0114, FYSN14-0711 Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-f, FYSN14, MFOT1, N4 Fys:H221, Fys:H421 2020-03-27 10:42
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 FAFA05, FAFA65, FAFN01, FYSN14 FAFA05-0115, FAFA65-0115, FAFN01-0114, FYSN14-0711 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Fysik - Våglära och optik, Skriftlig tentamen, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME1, BME4-bf, E4-fh, F4-f, FYSN14, MFOT1, N1 2021-02-16 13:31
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp