Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Tors 2020-10-29 v 44
8 - 13 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107, FYST43-0901 Optik och optisk design Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43, MFOT1, N4 Fys:H221, Fys:H421 2020-04-07 08:06
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
8 - 13 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107, FYST43-0901 Optik och optisk design Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME4-bf, E4, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43, MFOT1, N4, N4-hn, N4-nf 2021-02-16 13:24
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp