Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Ons 2021-01-13 v 2
8 - 13 FAFA05, FAFA65 FAFA05-0115, FAFA65-0115 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Fysik - Våglära och optik Omdugga, Tentamen BME1, N1 FAFA65 4 timmar 2020-10-17 10:50
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 FAFA05, FAFA65, FAFN01, FYSN14 FAFA05-0115, FAFA65-0115, FAFN01-0114, FYSN14-0711 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Fysik - Våglära och optik, Skriftlig tentamen, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME1, BME4-bf, E4-fh, F4-f, FYSN14, MFOT1, N1 2021-02-16 13:31
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 13 FAFA05, FAFN05, FYST21 FAFA05-0115, FAFN05-0108, FYST21-0701 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Omtentamen E4, F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1, N1 Fys:H421 2020-03-19 15:14
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omdugga
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp