Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
14 - 17 EXTF30, NEKG11, NEKG81 EXTF30-0109, NEKG11-1106, NEKG81-1101 Räntebärande tillgångar Online, Tentamen NEKG11, NEKG81 2020-12-15 09:35
v 9 Tis 2021-03-02 v 9
8 - 11 EXTF30, NEKG11, NEKG81 EXTF30-0109, NEKG11-1106, NEKG81-1101 Räntebärande tillgångar Omtentamen, Online NEKG11, NEKG81 2020-12-15 09:36
 
Omtentamen
 
Online
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp