Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2021-01-15 v 2
8 - 13 EXTA50 EXTA50-0113 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen L2 Exam. It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2020-12-04 11:00
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
10 - 15 EXTA50 EXTA50-0113 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen L2 It is mandatory to register for the examination. Log in to student.lu.se and sign up to exam. Note! Enrollment period is time limited! 2021-03-01 17:34
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
10 - 15 EXTA50 EXTA50-0113 Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen L2 2021-03-01 17:35
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp