Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 22 Tors 2021-06-03 v 22
8 - 13 EEMN01 EEMN01-0110 Mikrosensorer Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME4, D4, E4-ss, F4-nf, F4-ss, MNAV1, MSOC2, N4-nf Frivillig 2021-04-21 11:32
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp