Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Tors 2019-12-19 v 51
8 - 13 FMAN60, MATC51 Tentamen BME4, D4, D4-mai, E4, F4-bs, F4-fm, F4-r, M4, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg MA 10I Endast för utbytesstudenter 2020-01-21 15:02
v 2 Ons 2020-01-08 v 2
8 - 13 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Tentamen BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bam, Pi4-bem Vic:3A-C 2020-02-06 13:59
v 17 Tis 2020-04-21 v 17
8 - 13 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Omtentamen BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bam, Pi4-bem MA 8C Ges på distans. Information till anmälda kommer 2020-04-08 14:37
v 34 Tis 2020-08-18 v 34
8 - 13 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Skriftlig tentamen Omtentamen BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bam, Pi4-bem MA 10A-B Går som salstentamen. 2020-08-14 08:56
 
Omtentamen
 
Tentamen