Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 17 Ons 2020-04-22 v 17
8 - 13 FKFF05, FMFF30, FMFN01, FYSN17, FYST45 FKFF05-0218, FMFF30-0117, FMFN01-0110, FYSN17-0711, FYST45-1001 Skriftlig tentamen, Relativitetsteori, Tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen E4, F2, F4-aft, F4-es, F4-f, F4-nf, F4-tf, N4-nf, Pi2, W2 Vic:1B FMFN01/FYSN17 tenterar 3 timmar 2020-04-06 12:05
v 18 Tis 2020-04-28 v 18
8 - 10 FKFF05 Dugga F4-es, W2 MA 8, Hela 2019-11-27 13:11
v 23 Tis 2020-06-02 v 23
14 - 19 FKFF05, FYST45 FKFF05-0218, FYST45-1001 Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Tentamen F4-es, W2 MA 9A-C 2019-03-14 08:11
v 35 Ons 2020-08-26 v 35
8 - 13 FFFN01, FKFF05, FYST31, FYST45 FFFN01-0107, FKFF05-0218, FYST31-0901, FYST45-1001 Avancerad framställning av nanostrukturer, Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Omtentamen F4-es, F4-hn, F4-nf, FYST31, N4-hn, N4-m, N4-nf, W2 2020-08-18 10:41
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp