Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 17 Tors 2020-04-23 v 17
8 - 13 FAFA01, FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA01-0108, FAFA80-0217, FAFF10-0416, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Fysik - Mekanik och vågor, Tillämpad vågrörelselära (teori), Kärnfysik, Våglära och optik, Vektoranalys Omtentamen E1, F1-3, M1, Pi1 Sparta:A-C FAFF10 4 timmar, OBS! FMFF01 3 timmar; 2019-04-08 10:12
v 23 Fre 2020-06-05 v 23
14 - 19 FAFA01, FAFA80 FAFA01-0108, FAFA80-0217 Fysik - Mekanik och vågor, Tillämpad vågrörelselära (teori) Tentamen E1, M1 Vic:2-HELA, Vic:3-HELA 2020-06-01 13:29
v 35 Tors 2020-08-27 v 35
8 - 13 FAFA01, FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA01-0108, FAFA80-0217, FAFF10-0416, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Fysik - Mekanik och vågor, Tillämpad vågrörelselära (teori), Kärnfysik, Våglära och optik, Vektoranalys Omtentamen E1, F1-3, M1, Pi1 MA 9, Hela FAFA01, FAFA80, FAFF30 och FAFF40 ges på distans. FAFF10 samt FMFF01 ges på campus (MA 9). 2020-08-18 10:47
 
Omtentamen
 
Tentamen