Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tis 2019-10-29 v 44
14 - 19 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Tentamen IDA2, IEA2 3T E210, 3T E230 2019-11-07 08:07
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
8 - 13 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Omtentamen IDA2, IEA2 3T E230 2019-03-22 10:49
v 35 Tis 2020-08-25 v 35
14 - 19 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Omtentamen IDA2, IEA2 3T C547 EITG01 10 platser 2020-08-13 16:04