Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FMFF15 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FMFF15-0110 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F3, I1, N4-nf, W1 MA 10H-J 2020-04-27 10:55
v 23 Fre 2020-06-05 v 23
14 - 19 FAFA75 FAFA75-0118 Energi- och omvärldsfysik Tentamen I1 MA 10A-D 2019-03-11 15:21
v 34 Tors 2020-08-20 v 34
14 - 19 FAFA70, FAFA75 FAFA70-0217, FAFA75-0118 Energi- och omvärldsfysik Omtentamen I1, W1 2020-08-12 13:51
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp