Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Fre 2020-03-20 v 12
8 - 13 FAFA70, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST50, N4-hn, N4-nf, W1 Vic:3B-D 2019-10-04 12:49
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FMFF15 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FMFF15-0110 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F3, I1, N4-nf, W1 MA 10H-J 2020-04-27 10:55
v 34 Tors 2020-08-20 v 34
14 - 19 FAFA70, FAFA75 FAFA70-0217, FAFA75-0118 Energi- och omvärldsfysik Omtentamen I1, W1 2020-08-12 13:51
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp