Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Ons 2019-12-11 v 50
14 - 18 FAFA65 Dugga BME1 MA 10A-B 2020-01-21 14:50
v 3 Tis 2020-01-14 v 3
8 - 13 FAFA05, FAFA65 FAFA05-0115, FAFA65-0115 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Fysik - Våglära och optik Omdugga, Tentamen BME1, N1 Kårhusets Gasquesal FAFA65 4 timmar 2020-02-06 13:59
v 17 Tors 2020-04-23 v 17
8 - 13 FAFA05, FAFA65, FAFN01, FYSN14 FAFA05-0115, FAFA65-0115, FAFN01-0114, FYSN14-0711 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Fysik - Våglära och optik, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen BME1, BME4-bf, E4-fh, F4-f, FYSN14, N1 Fys:H221 2019-03-26 13:52
 
Dugga
 
Omdugga
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp