Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Fre 2020-03-20 v 12
8 - 13 FAFA70, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST50, N4-hn, N4-nf, W1 Vic:3B-D 2019-10-04 12:49
v 17 Tis 2020-04-21 v 17
14 - 19 FAFF45, FFFN25, FYST20, FYST50 FAFF45-0217, FFFN25-0115, FYST20-0701, FYST50-1511 Skriftlig tentamen, Spektroskopi och materiens kvantmekaniska beskrivning, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME2, E4-fh, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST50, N4-hn, N4-nf Fys:H421 2020-04-06 12:03
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp