Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 23 Fre 2020-06-05 v 23
14 - 19 FRTN30 FRTN30-0115 Tentamen Tentamen D4-mai, E4-ra, F4-fm, F4-r, I4, I4-fir, Pi4 MA 10I-J 2019-03-25 17:00
v 34 Fre 2020-08-21 v 34
8 - 13 FRTN30 FRTN30-0115 Tentamen Omtentamen D4-mai, E4-ra, F4-fm, F4-r, I4, I4-fir, Pi4 2020-08-21 07:59
 
Omtentamen
 
Tentamen