Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2020-01-13 v 3
8 - 13 FRTF01, FRTN05 FRTF01-0114, FRTN05-0114 Fysiologiska modeller och beräkningar, Tentamen Tentamen BME3, D4, E4-ra, F4-r, M4-me, Pi4-ssr Vic:2A-C FRTF01 60 platser FRTN05 60 platser 2020-02-06 13:59
v 17 Ons 2020-04-22 v 17
8 - 13 FRTF01, FRTF10, FRTN25, FRTN35 FRTF01-0114, FRTF10-0117, FRTN25-0115, FRTN35-0417 Fysiologiska modeller och beräkningar, Systemteknik, Tentamen Omtentamen B4-pt, BME3, BME5-sbh, C5, D5-mai, D5-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-mai, F4-r, K4-p, Pi4-ssr, W3 MA 8, Hela 2019-03-26 10:13
v 35 Tis 2020-08-25 v 35
8 - 13 FRTF01, FRTN05 FRTF01-0114, FRTN05-0114 Fysiologiska modeller och beräkningar, Tentamen Omtentamen BME3, D4, E4-ra, F4-r, M4-me, Pi4, Pi4-ssr MA 10C 2019-03-25 11:43
 
Omtentamen
 
Tentamen