Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tors 2020-01-16 v 3
8 - 13 VFTF30, VFTN20 VFTF30-0119, VFTN20-0112 Värdering och ersättning vid markåtkomst, Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Tentamen L3, L5-fe, L5-fr MA 10E-G VFTF30 45 platser VFTN20 30 platser 2020-02-06 13:59
v 17 Tis 2020-04-21 v 17
8 - 13 VFTF30, VFTN20 VFTF30-0119, VFTN20-0112 Värdering och ersättning vid markåtkomst, Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Omtentamen L3, L5-fe, L5-fr E:3308 VFTF30 15 platser VFTN20 5 platser 2019-03-25 15:43
 
Omtentamen
 
Tentamen