Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tis 2020-01-14 v 3
8 - 11 FAFA55 FAFA55-0212 Tentamen och inlämningsuppgifter Tentamen F1 MA 10A-D 5 platser till VBEN25 (MA10E) 2020-02-06 13:59
v 16 Fre 2020-04-17 v 16
8 - 13 FAFA55, FAFF10, FMFF05 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FMFF05-0108 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Statistisk termodynamik Omtentamen F1-3 Kårhusets Gasquesal FAFF10 4 timmar, FAFA55 3 timmar 2019-03-13 07:30
v 35 Tis 2020-08-25 v 35
8 - 13 FAFA55, FAFF10, FAFN05, FMFF05, FYST21 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FAFN05-0108, FMFF05-0108, FYST21-0701 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Ljus - materia växelverkan, Statistisk termodynamik, Ljus-material växelverkan Omtentamen E4, F1-3, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H421 FAFA55, FMFF05 samt FAFN05/FYST21 4 timmar, FAFF10 3 timmar 2020-08-18 10:37
 
Omtentamen
 
Tentamen