Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 48 Tis 2019-11-26 v 48
8 - 12 VVBF15 VVBF15-0111 Del 1 Tentamen IBYI3 3T C547 2020-01-21 14:55
v 3 Fre 2020-01-17 v 3
14 - 18 VVBF15 VVBF15-0211 Del 2 Tentamen IBYI3 3T C547 2020-02-06 13:59
v 16 Fre 2020-04-17 v 16
8 - 12 VTVF35, VVBF15 VTVF35-0110, VVBF15-0111 Del 1 Omtentamen IBYI2-3 3T C547 Gäller EJ nuvarande årskull 2019-03-20 10:59
v 17 Fre 2020-04-24 v 17
14 - 19 VTVF35, VTVF90, VVBF15 VTVF35-0210, VTVF90-0118, VVBF15-0211 Del 2, Design av väg- och gaturummet Omtentamen IBYI2-3, IBYV2 3T E421 VTVF35 och VVBF15 4 timmar , Gäller EJ nuvarande årskull 2019-03-20 11:07
v 34 Ons 2020-08-19 v 34
14 - 19 VTTF05, VTVA50, VVBF15 VTTF05-0116, VTVA50-0112, VVBF15-0111 Trafikteknisk teori, Transport och samhälle, Del 1 Omtentamen IBYI1-3, IBYV1-2 3T E413, 3T E421 VTTF05 och VVBF15 ges digitalt. 2020-08-13 11:35
v 35 Fre 2020-08-28 v 35
8 - 12 VTVF45, VVBF15 VTVF45-0209, VVBF15-0211 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2, Del 2 Omtentamen IBYI2-3 3T C521-522 VVBF15 ges digitalt. 2020-08-13 11:38
 
Omtentamen
 
Tentamen