Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2020-01-07 v 2
8 - 12 VTVA35 VTVA35-0109 Banteknik för ingenjörer Tentamen IBYI2 3T E421 2020-02-06 13:59
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
14 - 18 VTVA35, VTVF95 VTVA35-0109, VTVF95-0117 Banteknik för ingenjörer, Vägkonstruktion och VA-system Omtentamen IBYI2, IBYV2 3T E413 VTVF95 - Deltenta VA-system 2019-04-04 16:38
 
Omtentamen
 
Tentamen