Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 16 Tors 2020-04-16 v 16
14 - 18 FMIF05, FMIF20, FMIF40, FMIF50, FMIN15, TFRF55, TFRN90, VTVA05 FMIF05-0214, FMIF20-0111, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIN15-0117, TFRF55-0110, TFRN90-0117, VTVA05-0214 Tentamen och miljörättsprojekt, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Delprov 1, Tentamen, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Environmental issues, Husbyggnadsteknik Omtentamen E4, I5, L1, MLIV1, RH4, TFRF55, TFRN90, V2, W3, W4-ms V:N1-2 FMIF20/TFRF55 3 h, FMIN15/TFRN90 3 timmar 2019-04-01 15:27
v 17 Lör 2020-04-25 v 17
8 - 13 FMIF01, FMIN25, VTVA05 FMIF01-0213, FMIN25-0117, VTVA05-0114 Tentamen, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Miljökunskap Omtentamen E4-em, F4-es, I3, L1, W4-es, W4-ms V:N1-2 VTVA05, FMIF01 4 h 2019-04-01 15:37
v 23 Mån 2020-06-01 v 23
14 - 18 VTVA05 VTVA05-0114 Miljökunskap Tentamen L1 MA 10A-B 2019-03-14 09:24
  Tors 2020-06-04
14 - 18 VTVA05 VTVA05-0214 Husbyggnadsteknik Tentamen L1 MA 10I-J 2019-11-08 08:50
v 34 Lör 2020-08-22 v 34
8 - 12 FMIF05, FMIF20, FMIF40, FMIF50, FMIN15, TFRF55, TFRN90, VTVA05 FMIF05-0214, FMIF20-0111, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIN15-0117, TFRF55-0110, TFRN90-0117, VTVA05-0214 Tentamen och miljörättsprojekt, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Delprov 1, Tentamen, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Environmental issues, Husbyggnadsteknik Omtentamen E4, I5, L1, MLIV1, RH4, TFRF55, TFRN90, V2, W3, W4-ms V:N1-2 FMIF20/TFRF55, FMIN15/TFRN90 och FMIF40/TFRG40 inställd! 2020-08-18 12:19
v 35 Lör 2020-08-29 v 35
8 - 13 FMIF01, FMIF55, FMIN25, VTVA05 FMIF01-0213, FMIF55-0119, FMIN25-0117, VTVA05-0114 Tentamen, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Miljökunskap Omtentamen E4-em, F3, F4-es, I3, L1, W4-es, W4-ms V:N1-2 VTVA05, FMIF01 4 h FMIN25 inställd!, FMIF55 4 h 2020-08-11 12:52
 
Omtentamen
 
Tentamen