Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 40 Ons 2019-10-02 v 40
14 - 19 VFTN10 VFTN10-0111 Urban ekonomi Tentamen L5-fe, L5-fr MA 8A-B 2019-11-07 08:07
 
Tentamen