Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2019-10-26 v 43
8 - 13 VFRN10 VFRN10-0110 Detaljplan och bygglov Tentamen L4-fe, L4-fr E:3308, E:3319 VFRN01 20 platser 2019-11-07 08:07
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
8 - 13 VFRN10, VFTF01 VFRN10-0110, VFTF01-0212 Detaljplan och bygglov, Företagsekonomi Omtentamen L3, L4-fe, L4-fr E:3308 VFTF01 10 platser VFRN10 5 platser 2019-03-25 15:10
 
Omtentamen
 
Tentamen