Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 23 Tors 2020-06-04 v 23
14 - 19 VFRN01 VFRN01-0108 Lokalhyra och arrenden Tentamen L4-fe, L4-fr Sparta:A 2019-03-25 14:15
v 35 Tors 2020-08-27 v 35
8 - 13 VFRN01, VFTN15 VFRN01-0108, VFTN15-0111 Lokalhyra och arrenden, Rättsekonomi Omtentamen L4-fe, L4-fr, L5-fe, L5-fr E:1408 (OBS! Testsal) VFRN01 5 platser VFTN15 2 platser 2019-03-25 15:31
 
Omtentamen
 
Tentamen