Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 38 Ons 2019-09-18 v 38
15 - 17 MVKF01 Dugga M3, MD3 Sparta A-D, Hela 2019-11-07 08:02
v 42 Mån 2019-10-14 v 42
8 - 10 MVKF01 Dugga M3, MD3 MA 9, Hela 2019-11-07 08:02
v 46 Fre 2019-11-15 v 46
15 - 17 MVKF01 Dugga M3, MD3 Sparta A-D, Hela 2020-01-21 14:54
v 3 Fre 2020-01-17 v 3
8 - 13 MVKF01, MVKN55, MVKN65 MVKF01-0109, MVKN55-0113, MVKN65-0115 Energi och miljö i hållbar utveckling, Avancerade förbränningsmotorkoncept, Kraftverksteknik Tentamen F4-es, M3, M4-en, M4-tt, MD3, W4-es Vic:1D, Vic:2-HELA 2020-02-06 13:59
v 16 Lör 2020-04-18 v 16
8 - 13 MVKF01, MVKN55, MVKN65 MVKF01-0109, MVKN55-0113, MVKN65-0115 Energi och miljö i hållbar utveckling, Avancerade förbränningsmotorkoncept, Kraftverksteknik Omtentamen F4-es, M3, M4-en, M4-tt, MD3, W4-es 2019-03-25 14:33
v 35 Mån 2020-08-24 v 35
8 - 13 MVKF01, MVKN50, MVKN75 MVKF01-0109, MVKN50-0113, MVKN75-0117 Energi och miljö i hållbar utveckling, Introduktion till förbränningsmotorer, Ång- och gasturbinteknik Omtentamen M3, M4-en, M4-tt, MD3, W4 2019-04-05 15:02
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen