Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Fre 2019-11-01 v 44
14 - 19 FAFF10, FFFF10, FMFF15, FYSD13 FAFF10-0316, FFFF10-0117, FMFF15-0110, FYSD13-0911 Kvantformalism, Process- och komponenteknologi, Kvantmekanik och matematiska metoder, Process- och komponentteknologi Tentamen E4, E4-fh, E4-is, F3, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MSOC2, N3, N4-hn, N4-nf Vic:1-HELA 2020-01-21 14:57
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FMFF15 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FMFF15-0110 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F3, I1, N4-nf, W1 MA 10H-J 2020-04-27 10:55
v 34 Tors 2020-08-20 v 34
14 - 19 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0316, FMFF15-0110 Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Omtentamen F3, N4-nf Fys:H421 2020-08-12 13:51
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp