Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Tis 2020-03-17 v 12
8 - 13 FAFN15, FYST35 FAFN15-0107, FYST35-0901 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Tentamen F4, K4-m, N4-m, N4-nf Fys:H421 2019-03-26 12:59
v 16 Ons 2020-04-15 v 16
8 - 13 FAFN15, FFFN05, FYST35, FYST40 FAFN15-0107, FFFN05-0109, FYST35-0901, FYST40-0901 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi, Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Nanomaterial - termodynamik och kinetik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F4, K4-m, N4-m, N4-nf Fys:H421 2020-04-06 12:04
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp