Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Fre 2019-03-22 v 12
8 - 13 VFTN55 VFTN55-0119 Borätt Tentamen L4-fr E:1123-1124 2019-09-06 16:54
v 35 Fre 2019-08-30 v 35
8 - 13 VFTF10, VFTN55 VFTF10-0213, VFTN55-0119 Tentamen Fastighetsbildning, Borätt Omtentamen L3, L4-fr E:1408 (OBS! Testsal) 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen
 
Tentamen