Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 3 Ons 2019-01-16 v 3
14 - 19 EXTQ40, FYTN14 EXTQ40-0117, FYTN14-1701 Artificiella neuronnätverk och deep learning, Tentamen Tentamen BME5-sbh, C4, D4, E4-ss, F4, FYTN14, N4, Pi4-ssr Vic:1A-C 2019-09-06 16:55
 
Tentamen