Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 18 Fre 2019-05-03 v 18
8 - 13 MMTF20, MMTN30 MMTF20-0117, MMTN30-0117 Tillverkningsmetoder, Tillverkningssystem Omtentamen I4-pr, M2, M4-prr, MD2 M:IP2 (M:2495) Gemensam omtentamen för MMTF20 och MMTN30. 2018-03-26 14:20
v 23 Mån 2019-06-03 v 23
8 - 13 MMTF20 MMTF20-0117 Tillverkningsmetoder Tentamen M2, MD2 Vic:3-HELA 2019-09-06 16:54
v 34 Tors 2019-08-22 v 34
8 - 13 MMTF20, MMTN30 MMTF20-0117, MMTN30-0117 Tillverkningsmetoder, Tillverkningssystem Omtentamen I4-pr, M2, M4-prr, MD2 M:IP2 (M:2495) Gemensam omtentamen för MMTF20 och MMTN30. 2018-03-26 14:20
 
Omtentamen
 
Tentamen