Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Mån 2019-03-18 v 12
8 - 13 FBRN01, FYST28 FBRN01-0117, FYST28-0701 Laserbaserad förbränningsdiagnostik Tentamen F4-f Fys:H221 2018-03-27 15:29
 
Tentamen