Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 17 Tis 2019-04-23 v 17
14 - 19 EITN75 EITN75-0118 Tentamen Omtentamen C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 2018-03-22 16:52
v 23 Fre 2019-06-07 v 23
14 - 19 EITN75, EITP05 EITN75-0118, EITP05-0117 Tentamen, Nanoelektronik Tentamen C4-ks, D4, E4-fh, E4-ks, F4-hn, F4-nf, MSOC1-2, MWIR1, N4-hn MA 8, Hela 2019-09-06 16:54
v 35 Ons 2019-08-28 v 35
8 - 13 EITN75 EITN75-0118 Tentamen Omtentamen C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 2018-03-22 16:52
 
Omtentamen
 
Tentamen