Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Fre 2019-03-22 v 12
8 - 13 FAFA70 FAFA70-0217 Energi- och omvärldsfysik Tentamen W1 Vic:3C-D 2019-09-06 16:54
v 17 Tis 2019-04-23 v 17
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism Omtentamen F3, I1, W1 MA 10A-B 2019-09-06 16:54
v 34 Tors 2019-08-22 v 34
14 - 19 FAFA70, FAFA75, FAFF10 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0416 Energi- och omvärldsfysik, Kärnfysik Omtentamen F3, I1, W1 Sparta:C 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen
 
Tentamen